info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน2564ถึงเดือนมิถุนายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview337

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้ว หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่13
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview97

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

place สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133