info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล
รับสมัครเลือกตั้ง
“ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและการแพทย์แบบผสมผสาน” ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก
มอบถุงยังชีพเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 บ้านผาศักดิ์
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
การเลี้ยงโคขุน
การทอผ้าคราม
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้ว หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่13
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview97

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview337

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
location_on สถานที่ท่องเที่ยว
ผาศักดิ์
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
บุคลากรภายใน
location_on ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17