info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)และที่แก้ไขปรับปรุงถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file การคืนหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหารและประกาศรับโอน พนักงานส่วนตำบลที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประเภททั่วไป.จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่16 บ้านฉางบัวพา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านดงน้ำเย็น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่4 ของปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงายผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ