องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
find_in_page การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566 ของกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แจ้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานประชุมสภาการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปจำนวนผู้กรอกแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ Local Mooc poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ คสล. หมู่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 บ้านวังเวิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 18
photo เรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10