info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้ว หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่13
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะฯ เป็นพนักงานจ้าง และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 167 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19 |
photo แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่-พนักงาน ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 23 |
photo ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)และที่แก้ไขปรับปรุงถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file การคืนหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหารและประกาศรับโอน พนักงานส่วนตำบลที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประเภททั่วไป.จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่16 บ้านฉางบัวพา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านดงน้ำเย็น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 20 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62