องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม2565ถึงเดือนมีนาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่4เดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนกันยายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน2564ถึงเดือนมิถุนายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและราคาคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สายบ้านนายเสงี่ยม สุยะราชถึงรอยต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดินดำ สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ำเย็น สายข้างบ้านนายสนอง รักษาสระ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉางบัวพา สายข้างบ้านนางเกษสินี ไขไพวัน หมู่ที่16 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดม สายบ้านนายนาวี ทองปัญญาถึงบ้านนายวราศักดิ์ ศรีสุราช หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังเวินสายทางเข้าศาลดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในเขตตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3