info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เมื่อวาน 152
เดือนนี้ 5,278
เดือนที่แล้ว 9,482
ทั้งหมด 37,294

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและราคาคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉางบัวพา สายข้างบ้านนางเกษสินี ไขไพวัน หมู่ที่16 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ำเย็น สายข้างบ้านนายสนอง รักษาสระ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดินดำ สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สายบ้านนายเสงี่ยม สุยะราชถึงรอยต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดม สายบ้านนายนาวี ทองปัญญาถึงบ้านนายวราศักดิ์ ศรีสุราช หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านผาศักดิ์สายห้วยเบือก หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในเขตตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังเวินสายทางเข้าศาลดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะประโยชน์สายคันกั้นน้ำหนอหวายบ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ราคากลาง ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังเวินสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านผาศักดิ์สายห้วยแดง หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉางบัวพา บริเวณนานายเพชร บุตรละคร หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ