info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
เดือนนี้ 6,319
เดือนที่แล้ว 11,493
ทั้งหมด 60,722

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและราคาคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉางบัวพา สายข้างบ้านนางเกษสินี ไขไพวัน หมู่ที่16 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ำเย็น สายข้างบ้านนายสนอง รักษาสระ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดินดำ สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สายบ้านนายเสงี่ยม สุยะราชถึงรอยต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดม สายบ้านนายนาวี ทองปัญญาถึงบ้านนายวราศักดิ์ ศรีสุราช หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านผาศักดิ์สายห้วยเบือก หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในเขตตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังเวินสายทางเข้าศาลดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะประโยชน์สายคันกั้นน้ำหนอหวายบ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ราคากลาง ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังเวินสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ