info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
play_arrow รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ