องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 134
photo ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2