messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow คู่มือมาตรฐานการบริการ-อปท
คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ปี 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 15
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 44
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 25
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 38
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
คู่มือปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 44
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1