info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 132
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 5,521
เดือนที่แล้ว 9,312
ทั้งหมด 37,856

play_arrow ข้อมูลบริการ

ข้อมูลบริการ.


 
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้
1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด
5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
7. เอกสารทะเบียนราษฎร
8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
22 ตุลาคม 2562
ข้อมูลบริการ

ข้อมูลบริการ.

 
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้
1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด
5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
7. เอกสารทะเบียนราษฎร
8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
22 ตุลาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ