info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 53
เมื่อวาน 178
เดือนนี้ 5,304
เดือนที่แล้ว 9,508
ทั้งหมด 37,320

play_arrow งบประมาณ

งบประมาณ.


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
 
โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                9,614,900 บาท
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน                 100,000 บาท
 
แผนงานการศึกษา                 6,1076,600 บาท
 
แผนงานสาธารณสุข                 150,000 บาท
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                 1,026,400 บาท
 
แผนงานเคหะและชุมชน                 3,330,100 บาท
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 100,000 บาท
 
แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 330,000 บาท
 
แผนงานการเกษตร                 50,000 บาท
 
แผนงานงบกลาง                 722,000 บาท
22 ตุลาคม 2562
งบประมาณ

งบประมาณ.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
 
โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                9,614,900 บาท
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน                 100,000 บาท
 
แผนงานการศึกษา                 6,1076,600 บาท
 
แผนงานสาธารณสุข                 150,000 บาท
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                 1,026,400 บาท
 
แผนงานเคหะและชุมชน                 3,330,100 บาท
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 100,000 บาท
 
แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 330,000 บาท
 
แผนงานการเกษตร                 50,000 บาท
 
แผนงานงบกลาง                 722,000 บาท
22 ตุลาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ