info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 13
เมื่อวาน 123
เดือนนี้ 5,726
เดือนที่แล้ว 9,374
ทั้งหมด 36,745

group กองการศึกษาฯ

(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ)
ครู
(นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ)
ครู
(นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์)
ครู
(นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์)
ครู
(นางชลิดา ขันแข็ง)
ครู
(นางชลิดา ขันแข็ง)
ครู
(นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช)
ครู
(นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช)
ครู
(นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอัจฉรา กันประชา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอัจฉรา กันประชา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวยุพา คำผงแดง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพา คำผงแดง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกันต์ฤทัย บุญละคร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางกันต์ฤทัย บุญละคร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ