info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group คณะผู้บริหาร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายละม้าย ทัศมี
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 087-236-0537
นายละม้าย ทัศมี
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 087-236-0537
นายวันชัย คะละรัมย์
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 094-164-3883
นายวันชัย คะละรัมย์
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 094-164-3883
นายคมสันต์ จันทร์แดง
เลขานุการนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 098-752-2800
นายคมสันต์ จันทร์แดง
เลขานุการนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 098-752-2800
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46