องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายละม้าย ทัศมี
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 087-236-0537
นายวันชัย คะละรัมย์
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 094-164-3883
นายคมสันต์ จันทร์แดง
เลขานุการนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 098-752-2800
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428