info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 34
เมื่อวาน 144
เดือนนี้ 5,747
เดือนที่แล้ว 9,395
ทั้งหมด 36,766

group สำนักงานปลัด

(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(พ.อ.ต.จักกฤษณ์ ดาบโสมศรี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
(พ.อ.ต.จักกฤษณ์ ดาบโสมศรี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
(นางเบญจภรณ์ สูญราช)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางเบญจภรณ์ สูญราช)
เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ)
(.....)
(น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ)
(.....)
(นางนาถนภัส คุณาธรกุลภัค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางนาถนภัส คุณาธรกุลภัค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร)
คนงานทั่วไป
(นายพยุพล คลีล้วน)
พนักงานขับรถ
(นายพยุพล คลีล้วน)
พนักงานขับรถ
(นายประพันธ์ แก้วสิงห์)
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
(นายประพันธ์ แก้วสิงห์)
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
(นายสิรวิชญ์ คึมยะราช)
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
(นายสิรวิชญ์ คึมยะราช)
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
(นายธนิต นามจริง)
ยาม
(นายธนิต นามจริง)
ยาม
(นายอนุชิต ทองศรี)
นัการภารโรง
(นายอนุชิต ทองศรี)
นัการภารโรง
(นางวณสวรรณ ชารินทร์)
แม่บ้าน
(นางวณสวรรณ ชารินทร์)
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ