info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52