องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป