องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเกษม พิมเสน
นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ อุประ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)
นายอนันชัย สุรำไพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)
นายวีระพงษ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างประปา(คุณวุฒิ)
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงาน
นางสาวชาดา แสนธานี
คนงาน
นายจารุพงษ์ พิมนาจ
พนักงานขับรถยนต์