องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group สมาชิกสภา
นางพัฒนา อ่อนคำ
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12)
โทร : 097-318-5645
นายประสาท วันดีวงศ์
รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่16)
โทร : 085-283-0504
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เลขานุการสภา อบต.คำตากล้า
โทร : 0951689428
นายประยูร นิกาพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้า หมู่ 2
โทร : 093-439-3261
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
โทร : 085-463-6759
นายนิรุจน์ อินธิสาร
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 7
โทร : 064-361-4405
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
โทร : 080-744-2658
นายวัฒนา มูลดวง
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
โทร : 092-270-9428
นายสมจิตร ทัศนพงค์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 13
โทร : 098-839-3951
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
โทร : 088-552-9465
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
โทร : 091-057-5459