info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล [12 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
รับสมัครเลือกตั้ง [8 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
“ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและการแพทย์แบบผสมผสาน” ประจำปี 2564 [16 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก [1 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 บ้านผาศักดิ์ [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 [2 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การเลี้ยงโคขุน [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การทอผ้าคราม [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การเลี้ยงในกระชัง [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [1 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122