องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดประชาคม 10 หมู่บ้าน สำรวจความต้องการ ของประชาชน และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ แก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด...
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 [15 กันยายน 2566]
รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.คำตากล้า [26 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2566 [14 กุมภาพันธ์ 2566]
แจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านLine องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า [14 กุมภาพันธ์ 2566]
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [26 มกราคม 2566]
ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีประจำปี 2566 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line [30 ธันวาคม 2565]
โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [21 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน โควิด - 19 เข็มกระตุ้น ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2565 [15 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [13 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 64 รายการ)