info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก [1 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 บ้านผาศักดิ์ [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 [2 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การเลี้ยงโคขุน [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การทอผ้าคราม [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
การเลี้ยงในกระชัง [7 มกราคม 2563]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [1 ตุลาคม 2562]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
จดหมายข่าวจากกองคลัง
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปี 2564
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ