info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
เดือนนี้ 6,403
เดือนที่แล้ว 11,577
ทั้งหมด 60,806

camera_alt ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวจากกองคลัง
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปี 2564
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ผู้โพส : admin
ระบบแจ้งเตือนภัย
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าร่วมออกตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีพ.ศ.2562
ผู้โพส : admin
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ