องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดประชาคม 10 หมู่บ้าน สำรวจความต้องการ ของประชาชน และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ แก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด...
การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงวัยอย่างมีคุณภาพ [22 มิถุนายน 2565]
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% [22 มิถุนายน 2565]
ภาพจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสกลนคร [11 มีนาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [1 กุมภาพันธ์ 2565]
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [20 มกราคม 2565]
การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล [12 ตุลาคม 2564]
รับสมัครเลือกตั้ง [8 ตุลาคม 2564]
“ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและการแพทย์แบบผสมผสาน” ประจำปี 2564 [16 สิงหาคม 2564]
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก [1 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 54 รายการ)