info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185
เดือนนี้ 6,410
เดือนที่แล้ว 11,584
ทั้งหมด 60,813

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายละเอียด : ในห้วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยจัดกิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านดงน้ำเย็น 2. บ้านโคกอุดม 3. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 4. บ้านห้วยดินดำ 5. บ้านวังเวิน 6. บ้านศรีดอกแก้ว 7. บ้านผาศักดิ์ 8. บ้านดงแสนสุข 9. บ้านนาคำ 10.บ้านฉางบัวพา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 หมู่บ้านรวมกว่า 200 คน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ