องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
รายละเอียด : วันที่ 20 มกราคม 2565 อบต.คำตากล้า ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.คำตากล้า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าทุกคนถือปฏิบัติ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
ผู้โพส : admin