องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี!! ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคำตากล้าได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี!! ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
ผู้โพส : สำนักปลัด