ชื่อเรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.คำตากล้า ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.คำตากล้า

ชื่อไฟล์ : ZhGBfBUTue32746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้