ชื่อเรื่อง : สรุปจำนวนผู้กรอกแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
รายละเอียด : สรุปผลผู้กรอกแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 100%
ชื่อไฟล์ : NqdNVwPThu44520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้