ชื่อเรื่อง : แจ้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำให้ผู้บริหารทราบ
ชื่อไฟล์ : Jli7HyQThu73604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้