ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมจิตร - ห้วยเบือก ยาวไปตามทางเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านผาศักดิ์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง