ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดโคกโพธิ์งาม - บ้านนางระติมา โพธิสาราช หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง