ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง