ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูปจากบ้านนายเสมียน ไชยสัตย์ - บ้านนายดาวเรือง งามสง่า บริเวณบ้านนางแพง กงสถิต ถึงบ้านนายอำคา อุประ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง