ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านวังเวิน สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนายหนูแกม ชาวทองหลาง บริเวณบ้านนางแสง มณีทับถึงบ้านนางพุต ผาดนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง