ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายจากสามแยกเขตนาแต้ยาวไปตามทางเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก