ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง