ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๕ บ้านดงน้ำเย็น จากสามแยกวัดป่าบ้านดงน้ำเย็น ถึงนานายสุริยะ อุประ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง